O nas

Namen inštituta

SrCi Inštitut Maribor je bil ustanovljen leta 2013 za podporo inoviranju v podjetjih. Z namenom razmišljati drugače – gledati širše, povezovati na videz nezdružljivo in iskati sinergije v različnosti.

K temu nas je spodbudil zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej z Ekonomsko-poslovne fakultete, Univerze v Mariboru. Profesor je nekoč dejal:

Tehnološko in ne-tehnološko inoviranje sta danes že precej razširjena. Vprašanje je, ali lahko inoviramo tudi sebe. To je postalo nujno za družbeno odgovornost in naše preživetje.“

Cilj

Dolgoletno sodelovanje s profesorjem je bil povod za raziskovanje. Povezali smo znanje ekonomije in psihologije ter si zastavili jasen cilj: „Razviti delovne kompetence posameznika z uravnavanjem volje in pridihom igre.“

Z ekonomskega vidika želimo posameznika motivirati, da uravnoteženo razvija kompetence in izboljša svojo učinkovitost.

S psihološkega vidika želimo posameznika spodbuditi, da pri razvoju lastnih kompetenc ohrani motivacijo, uravna čustva in k cilju usmeri svojo voljo.

Poslanstvo in vizija

Vizija SrCi Inštituta je celostna podpora podjetjem pri njihovem inoviranju poslovanja – spreminjanju poslovnih sistemov, procesov in kompetenc.

Poslanstvo SrCi Inštituta je raziskati, ali in kako so strokovnjaki v podjetjih odprti za spremembe ter v kakšni meri so pripravljeni razvijati svoje ključne delovne kompetence.

Specializirani smo, da pri posamezniku z metodo IGRIFIKACIJE razvijemo eno najbolj iskanih delovnih kompetenc – ODPRTOST ZA SREMEMBE.

Ustanoviteljica

Foto: Barbara Reya

Mag. Vesna Kovačič,
SrCi Inštitut Maribor,
ekonomistka in informatik,
doktorant aplikativne psihologije,
strokovnjakinja za ISO standarde,
predavateljica in podjetnica

Delovne izkušnje sem v petindvajsetih (25) letih kariere pridobila na področju informatike, s presojanjem sistemov po ISO standardu in s poučevanjem študentov (Henkel, LANCom, DOBA, SIQ, SALESIANER Miettex in SrCi Inštitut Maribor).

Trenutno sem zaposlena kot raziskovalka na SrCi Inštitutu Maribor z namenom zaključka doktorskega študija aplikativne psihologije na Filozofski fakulteti, Oddelka za psihologijo, Univerze v Ljubljani.

Častni član inštituta

Foto: Prosperia d.o.o.

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej,
Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerze v Mariboru,
IRDO Inštitut,
akademik in univerzitetni profesor,
strokovnjak za inoviranje, sisteme in družbeno odgovornost,
častni član SrCi Inštituta Maribor

S svojim zgledom nas je učil slediti sanjam. Biti spoštljiv, potrpežljiv, a hkrati neomajen borec. Z odpiranjem aktualnih družbenih vprašanj nas je spodbujal h kritičnemu razmišljanju.

Je iskriv in neustavljivo ustvarjalen.
Veliki učitelj, mentor in prijatelj, vse v eni osebi.
Hvala za znanje in prijetna druženja!