PO KREATIVNI POTI 2017

KAJ JE PROBLEM MLADIH? 

  • Materialne možnosti za osamosvojitev mladih se zaostrujejo, saj mladi nimajo redne zaposlitve in dohodka, cene stanovanj na nepremičninskem trgu so visoke.
  • Mladi se težko zaposlijo zaradi razkoraka med študijskim in delovnim okoljem, saj pogosto:
    – ne znajo povezati študijskih kompetenc in
    – kompetenc oz. potreb konkretnega delovnega mesta.
  • Mladih z redno zaposlitvijo je vedno manj. Od leta 1992–2005 se je odstotek le-teh zmanjšal z 58,4 na 44,4 %, leta 2010 je znašal le še 28,5 %.


KAJ JE NAMEN PROJEKTA?

  • Podati predlog nove storitve za posredovanje pri najemu bivalnih prostorov za mlade.
  • Če bi mladi imeli posrednika, ki bi jim omogočil platformo za skupen najem bivalne enote, bi imeli boljše možnosti za osamosvojitev.
  • Takšne storitve po nam znanih podatkih ne ponuja nobena nepremičninska agencija v Sloveniji.

 
KAKO MLADI REŠUJEJO SVOJ BIVALNI PROBLEM?

Vir: Anketa za mlade (PKP 2017)

 
PROJEKTNI TIM – IZDELAVA PROTOTIPA STORITVE ZA MLADE ZA SKUPNI NAJEM NEPREMIČNIN

Vir: Delavnica prototipa (PKP 2017)