Kibernetska varnost – razvoj kompetenc IKT strokovnjakov

1. PREDAVANJE

Cilj predavanja je spoznati:

 • proces razvoja kompetenc,
 • proces tehničnega varovanja in
 • proces ne-tehničnega varovanja.
2. PRAKTIČNI PRIMER
 • Delovne kompetence boste razvijali
  s praktičnim reševanjem konkretnega
  varnostnega incidenta.

4. OCENA KOMPETENC

Cilj vprašalnika je oceniti:

 • razvitost delovne kompetence in
 • vedenje pri učenju.
3. NALOGE
 • upravljanja incidentov in
 • kriznega komuniciranja.
3. NALOGE

Cilj nalog je izboljšati delovno spretnost:

 • upravljanja incidentov in
 • kriznege komuniciranja.

4. OCENA KOMPETENC

Cilj vprašalnika je oceniti:

RAZISKAVA

PREDSTAVITEV

 • Tema: Kibernetska varnost – razvoj kompetenc IKT strokovnjakov
 • Namen je raziskati, ali in kako so IKT strokovnjaki odprti za spremembe in koliko so pripravljeni to kompetenco razvijati.
 • Cilja: (1) učinkovito razvijanje kompetence in (2) sprememba vedenja

IZVEDBA

 • Na področju kibernetske varnosti je kompetenca odprtosti za spremembe zelo cenjena.
 • V raziskavi boste z vprašalnikom ocenili svojo kompetenco in vedenje.
 • S predavanjem in nalogami boste kompetenco izboljšali.
 • Kako uspešni boste pri tem, vam pokaže izpolnjen zaključni vprašalnik.

VSEBINA

Kibernetska varnost ima 3 ključne dejavnike:
kadre, tehnologijo in procese.

Raziskava vključuje vse tri dejavnike:

KADRI – Nenehno zviševanje ravni kibernetskega znanja

Kompetenca obvladovanja sprememb je v praksi zelo cenjena. 100 ključnih IKT podjetij je kompetenco pri IKT strokovnjakih zelo visoko uvrstilo (IBM, CISCO, Microsoft idr.). Pomembno je, da strokovnjaki IKT svoje kompetence razvijajo uravnoteženo in učinkovito.

TEHNOLOGIJA – Predstavitev tehnične rešitve za delo od doma

Pogovor z varnostnim inženirjem. Strokovnjak odgovarja na vprašanje, ali lahko uporabniku pri delu od doma omogočimo enako izkušnjo kot pri delu v pisarni in kako pri tem zagotoviti tehnično varovanje.

PROCESI: Upravljanje varnostnih incidentov po ISO 27001 

Tudi ne-tehnično varovanje je pomembno. Usposobljeni kader nadzira incidente in v skladu s protokoli odreagira na  morebitna varnostna tveganja. Razišče situacijo, odstrani grožnjo in popravi varnostni protokol. Potreben je sistemski pristop. Strokovnjak iz prakse priporoča uvedbo celovitega sistema informacijske varnosti po standardu ISO 27001.

MENTORSTVO

Raziskava poteka pod mentorstvom:

red. prof. dr. Eva Boštjančič, univ. dipl. psih.
Preberi več…

PREDAVATELJA

SrCi Inštitut Maribor,
raziskovalni inštitut
srci.si

mag. Vesna Kovačič, ekonomistka in informatik: “Odprtost za spremembe je ključna kompetenca – tako pri tehničnem kot tudi ne-tehničnem varovanju”
Preberi več…


S&T Slovenija, Informacijske rešitve in storitve
snt.si

Uroš Majcen, direktor področja kibernetske odpornosti in vodja VOC v podjetju S&T Slovenija:
“Kibernetska odprtost dviguje vrednost podjetja in njegov ugled.”

VPRAŠALNIKI IN NALOGE

ZGODNJA PRIJAVA

Prijava na raziskavo