Razvoj delovne kompetence – odprtost za spremembe

DELAVNICA poda odgovor, kako učinkovito razvijati kompetenco – odprtost za spremembe

Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru

8. 6. 2021 ob 12:00-14:30

OCENA KOMPETENC
RAZVOJ ZNANJA
RAZVOJ SPRETNOSTI
STRATEGIJE
PRI UČENJU

Ekonomsko-poslovna fakulteta in družbena odgovornost 2021

  • Fakulteta si prizadeva za celostni razvoj študentov.
  • Spodbuja jih k uravnoteženemu, trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju.  
  • Z organizacijo različnih dogodkov krepi njihovo ozaveščenost in kompetentnost.
  • Na junijski delavnici bodo študenti pri sebi razvijali eno najbolj iskanih delovnih kompetenc – odprtost za spremembe. 
  • Manj razvita kompetenca pomeni večji napor in stres.
  • Delovne kompetence je koristno prepoznati in uravnoteženo razvijati.
  • Udeleženci bodo lahko ocenili, kako odprti so za spremembe in kako učinkovito običajno razvijajo svoje kompetence.
  • Ugotovili bodo, katere strategije pri učenju uporabljajo in katere strategije bi veljalo še dodati, da bi učenje izboljšali.

Več od dogodku: epf.um.si