Razvoj delovne kompetence – odprtost za spremembe

DELAVNICA poda odgovor, kako učinkovito razvijati kompetenco – odprtost za spremembe

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ)

26.5.2021

OCENA KOMPETENC
RAZVOJ ZNANJA
RAZVOJ SPRETNOSTI
STRATEGIJE
PRI UČENJU

Manj razvita kompetenca pomeni večji napor pri delu.

  • Meseca maja bodo študenti Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) iz Celja pri sebi razvijali kompetenco odprtost za spremembe.
  • Manj razvita kompetenca zahteva od posameznika večji napor pri delu.
  • Koristno je, da udeleženci prepoznajo in uravnoteženo razvijajo delovne kompetence.
  • Udeleženci bodo na delavnici spoznali,
    • kako učinkovito običajno razvijajo svoje kompetence ter
    • kako pri tem nadzirajo in uravnavajo voljo. 
  • Udeleženci bodo prejeli odgovor, katere strategije običajno uporabljajo pri učenju in katere strategije bi veljalo še dodati, da bi izboljšali učinkovitost učenja.