Sodelovanje s strokovnjakom za varnost

IZMENJAVA IZKUŠENJ s področja tehničnega varovanja Home Office rešitve

S&T Slovenija

IZKUŠNJE
 POGOVOR
PREDAVANJE
PRAKTIČNI PRIMER

Pri izvedbi raziskave sodelujemo s strokovnjakom iz podjetja S&T Slovenija.

  • Uroš Majcen je direktor področja kibernetske odpornosti in vodja varnostno operativnega centra v podjetju S&T Slovenija.
  • S strokovnjakom sodelujemo pri izvedbi predavanja v okviru raziskave Kibernetska varnost – razvoj kompetenc IKT strokovnjakov.
  • Strokovnjak za varnost z bogatimi praktičnimi izkušnjami predstavi primer tehničnega varovanja Home Office rešitve in praktični primer reševanja konkretnega incidenta.
  • Udeleženci bodo skozi predavanje in naloge poglobili kibernetsko znanje in izboljšali svoje delovne kompetence.