Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe spletne strani določajo pogoje uporabe spletne strani SrCi Inštitut Maribor, Regentova ulica 2, 2000 Maribor

Osebna izkaznica

Naziv: SrCi Inštitut Maribor

Naslov: Regentova ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija

Davčna: 60285893

Matična: 6515703000

E-pošta: vesna.kovacic@srci.si

Komunikacija

Reklamna elektronska sporočila morajo biti jasno in nedvoumno označena kot reklamna sporočila. Pošiljatelj mora biti jasno razviden. Željo uporabnika, da ne prejema reklamnih sporočil, bo ponudnik brezpogojno upošteval.

Odveza odgovornosti

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti skladnost in ažurnost podatkov, objavljenih na njegovih spletnih straneh. Kljub temu pa se lahko podatki navedeni na spletni strani spreminjajo. V primeru, da so ti podatki uporabnikom pomembni, bodo o tem obveščeni preko elektronske pošte.

Pritožbe in spori

Ponudnik se bo trudil vsako nejasnost, pripombo ali pritožbo razrešiti v čim krajšem možnem času, pri tem pa bo spoštoval zakonodajo (Zakon o varstvu potrošnikov) in se po najboljših močeh trudil doseči dogovor. Uporabnikom je na voljo nekaj kontaktov:

Postopek obravnave je zaupen. V kolikor dogovor ne bo mogoč, je za spore pristojno Okrajno sodišče v Maribor.