Manj razvita kompetenca – večji napor pri delu

Koristno je, da so delovne kompetence zaposlenega enakomerno razvite. Uravnotežena razvitost kompetenc mu omogoča večjo skladnost med želenimi in dejanskimi delovnimi rezultati ter s tem izboljša njegovo delovno učinkovitost.

Z razvojem kompetenc želi zaposleni spremeniti svoje vedenje in doseči delovno učinkovitost. Kompetenca je vedenje, ki zaposlenemu pomaga, da doseže želene delovne rezultate.

Manj razvita delovna kompetenca pomeni večji napor pri delu. Od zaposlenega zahteva več truda in prizadevanj (volje). Kje lahko to opazimo?

Ko se zaposleni na delovnem mestu sooči z zahtevo, za izvedbo katere se počuti manj sposoben. Takrat pogosto občuti tesnobo in zaskrbljenosti. V takšnem primeru bo za delo potreboval več motivacije, več energije in pogosto tudi več časa.

Idealno je, ko zaposleni dojema svoj delovni izziv kot nekaj, kar je sorazmerno z njegovimi sposobnostmi. Takrat je motiviran za delo in lahko doseže visoko delovno učinkovitost.

Koristno je, da zaposleni prepozna in razvija svoje ključne delovne kompetence. Delovna kompetenca je tista kompetenca, ki jo zaposleni potrebuje pri svojem delu, ključna kompetenca pa tista, ki bi jo naj imel vsak zaposleni.

Ena ključnih delovnih kompetenc je tudi kompetenca prilagajanja in sprejemanja, ki je naprej povezana s kompetenco sprejemanja in odzivanja na spremembe. V naši raziskavi smo jo poimenovali kompetenca odprtost za spremembe. Gre za eno pomembnejših kompetenc, ki jo psihologi uvrščajo med osem najpomembnejših delovnih kompetenc.

Kompetenca odprtost za spremembe je v podjetjih zaželena, a v praksi teže opazna, zato se veliko organizacij usmerja k njenemu razvijanju. Številne organizacije so bile pri tem uspešne takrat, ko so uspele zaposlene spodbuditi, da so ob razvoju kompetenc uspeli uravnati tudi motivacijo, čustva in voljo. Tako so ohranili motiviranost, uravnali čustva in k cilju usmerili voljo.

V raziskavi nas je zanimalo, ali in kako so strokovnjaki v podjetjih odprti za spremembe ter kako so pripravljeni to kompetenco pri sebi razvijati. Koristno je, da so delovne kompetence zaposlenega enakomerno razvite. Uravnotežena razvitost kompetenc mu omogoča večjo skladnost med želenimi in dejanskimi delovnimi rezultati ter s tem izboljša njegovo delovno učinkovitost.