Uspešen zaključek pilotne raziskave

ZAKLJUČEK PILOTNE RAZISKAVE

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI),
Univerza v Mariboru

junij 2021

OCENA KOMPETENC
 PREDAVANJE
NALOGE
PRIMER REŠEVANJA INCIDENTA

FERI: Uspešno smo zaključili izvedbo pilotne raziskave.

  • Zahvala gre profesorju in študentom Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru.
  • 30 študentov je 3 tedne razvijalo kompetence
    • s predavanjem so dvignili kibernetsko znanje,
    • z nalogami so izboljšali delovne spretnosti
    • in se preizkusili v reševanju konkretnega kibernetskega incidenta.
  • Namen raziskave je bil pri študentih oceniti in razviti delovno kompetenco odprtost za spremembe. Gre za zelo iskano kompetenco, ki ji podjetja običajno namenijo veliko pozornosti, časa in denarja. Namen raziskave je bil dosežen.
  • Zadovoljstvo ob koncu pilotne raziskave – Študenti, profesor in predavatelji so bili z izvedbo pilotne raziskave zadovoljni, kar je razbrati iz njihovih izjav:

Študenti 2. letnika FERI, UM:
“Naučili smo se nekaj novega in izboljšali svoje delovne spretnosti. Sodelovanje v raziskavi je bilo za nas koistno.”

Izredni profesor dr. Luka Pavlič, FERI, UM:
“Najlepše se zahvaljujem obema predavateljema za zanimivo predstavitev. V izjemno zadovoljstvo mi je, da lahko v sodelovanju z zunanjimi partnerji študentom omogočimo nove, praktične vpoglede v vsebine, ki jih sicer tekom študija spoznavajo na teoretični ravni.”

Uroš Majcen, direktor področja kibernetske odpornosti iz podjetja S&T Slovenija (predavatelj):
“Dogodek je preko sodelovanja z gospodarstvom prikazal praktične primere delovanja na področju kibernetske varnosti, tematiko je približal študentom in med seboj povezal različne deležnike.”